Στο ΦΕΚ η παράταση της προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών

Στο ΦΕΚ η παράταση της προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών

Στο ΦΕΚ η παράταση της προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται έως τις 15 Ιανουαρίου η προθεσμία για τη δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3965) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 15η Ιανουαρίου 2019».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3965) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 15η Ιανουαρίου 2019».

Άρθρο 2Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

Newskamatero

Related Posts

Create AccountLog In Your Account