ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για ανέργους του Δήμου Καλλιθέας

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για ανέργους του Δήμου Καλλιθέας

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για ανέργους του Δήμου Καλλιθέας

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Καλλιθέας, ηλικίας 18-29 ετών, κατοίκων του Δήμου Καλλιθέας θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη των ανέργων 18-29 ετών του Δήμου Καλλιθέας οι οποίοι συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας: «Ανάλυση χαρακτηριστικών ανέργων-Profiling», με στόχο την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, έτσι όπως αυτές προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας.

Η δράση αφορά στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε άνεργους από τον ΟΑΕΔ. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων, που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία σκιαγράφησης προσωπικών χαρακτηριστικών (profiling) και για τους οποίους έχει διαγνωστεί από τον εργασιακό σύμβουλο, η ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, με: α. Μετά από απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (σε συνεργασία με τον πάροχο – επιχείρηση και κατόπιν σχετικής έκθεσης αποτίμησης) με ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης για οριζόντιες δεξιότητες ή β. απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων με ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης για εξειδίκευση στο επάγγελμα/ ειδικότητα. Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις ανωτέρω δράσεις απαιτείται παραπεμπτικό κατάρτισης από τον εργασιακό σύμβουλο, αφού εξετάσει: i. την καταλληλότητα του προγράμματος σε σχέση με το προφίλ του ωφελούμενου ανέργου: το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τη διάρκεια και το θεσμικό πλαίσιο, ή/και ii. τη συνάφεια του περιεχομένου του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης με το αντικείμενο της θέσης εργασίας που θα επιλέγει να απασχοληθεί.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης και σκιαγράφησης των προσωπικών τους χαρακτηριστικών, στο ΚΠΑ2 Καλλιθέας του ΟΑΕΔ. Προϋπόθεση συμμετοχής σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί η πρότερη συμμετοχή του ανέργου στη διαδικασία σκιαγράφησης προσωπικών χαρακτηριστικών (profiling), η διάγνωση της ανάγκης για  επαγγελματική κατάρτιση από τον εργασιακό σύμβουλο και η παραπομπή του από τον τελευταίο. Η επαγγελματική κατάρτιση του παρόντος άρθρου θα πραγματοποιηθεί από τη δομή επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ στην Αθήνα/ΚΕΚ Ρέντη.

Επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες ενέργειες κατάρτισης: α. Ενέργειες κατάρτισης οριζόντιου χαρακτήρα (όπως γλώσσα, ξένη γλώσσα, γνώση Η/Υ, αριθμητικές γνώσεις, προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα). β. Ενέργειες κατάρτισης για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Προγράμματα κατάρτισης Τα αντικείμενα κατάρτισης διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων/ της αγοράς εργασίας, με κεντρική επιδίωξη τη βελτίωση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να αποτελείται από θεωρία ή/και πρακτική σε εργαστήρια. Α. Εκπαιδευτικοί όροι Α1. Ως ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος ορίζονται οι 40 διδακτικές ώρες και ως ανώτατο όριο οι 700 διδακτικές ώρες.

Το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος συναρτάται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Από το θεωρητικό μέρος τουλάχιστον δέκα (10) ώρες πρέπει να έχουν ως αντικείμενο την κατάρτιση σε μεθόδους και τεχνικές αναζήτησης και εξερεύνησης εργασίας.

Ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανά τμήμα και ειδικότητα είναι τουλάχιστον 5 και δεν υπερβαίνει τα 20 άτομα. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι λιγότεροι των 5 δημιουργείται αντίστοιχο πρόγραμμα με μειωμένη διάρκεια στο 50% των ωρών του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευτή.

Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες και το Σάββατο. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης κατά το θεωρητικό και πρακτικό μέρος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 8 ώρες την ημέρα, το δε θεωρητικό μέρος τις 6 ώρες την ημέρα. Α6. Η εκπαιδευτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά με 15 λεπτά υποχρεωτικό διάλειμμα για το θεωρητικό μέρος. Για το πρακτικό μέρος ορίζεται 15 λεπτά διάλειμμα ανά δίωρο.

δείτε όλη την απόφαση εδω

Newskamatero

Related Posts

Create AccountLog In Your Account