Ο επανυπολογισμός των συντάξεων στο μικροσκόπιο των θεσμών

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων στο μικροσκόπιο των θεσμών

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων στο μικροσκόπιο των θεσμών  • Έκδοση της υπουργικήςαπόφασης που θα ορίζει όλες τις λεπτομέρειες για την κατάργηση του ΕΚΑΣ το 2019.
  • Πλήρης εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Μέσα σε έναν μήνα από την απόφαση του ΣτΕ για τον οργανισμό και τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΦΚΑ θα πρέπει να υπογραφεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
  • Η πλήρης ένταξη όλων των ασφαλισμένων και των συναφών δεδομένων στον EΦKA, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών του αρμόδιου προσωπικού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς και όλων των νομικών ή διοικητικών βημάτων που απαιτούνται για την πραγματική μεταφορά βάσεων δεδομένων, λογισμικού και υποδομής πληροφορικής.
  • Δημιουργία αξιόπιστουμηχανισμού που θα αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα στις διαπραγματεύσεις για τις κλαδικές συμβάσεις. Η κυβέρνηση, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τους θεσμούς, θα πρέπει να αναπτύξει ένα αξιόπιστο διοικητικό σύστημα για την εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας.
  • Το υπουργείο, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούςεταίρους, θα πρέπει να επανεξετάσει τις τρέχουσες διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
  • Διασύνδεση των ηλεκτρονικώνσυστημάτων του υπουργείου Εργασίας, του υπουργείου Οικονομικών, των ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από την αδήλωτη εργασία.

Newskamatero

Related Posts

Create AccountLog In Your Account