ΟΑΕΔ: Οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους επιχειρήσεων στην Μάνδρα

ΟΑΕΔ: Οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους επιχειρήσεων στην Μάνδρα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα χορηγήσει ο ΟΑΕΔ σε όσους εργαζόμενους υπήρξε μερική ή ολική διακοπή της απασχόλησής τους, εξαιτίας των πλημμυρών της 15ης Νοεμβρίου 2017, που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Μάνδρας – Ελευσίνας.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων ανεστάλη η σύμβαση εργασίας τους, λόγω ολικής ή μερικής διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσης στην οποία απασχολούνταν, εξαιτίας των πλημμυρών της 15 Νοεμβρίου 2017 στην ευρύτερη περιοχής της Μάνδρας – Ελευσίνας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους μέχρι σαράντα πέντε (45) βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν 1836/89.

Όσοι εργαζόμενοι εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και την 31/1/2018, με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ έδρας της επιχείρησης.

Newskamatero

Related Posts

Create AccountLog In Your Account