17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πατρέων

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πατρέων

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πατρέων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ωριαία αποζημίωση (αποκλειστικά με αντίτιμο), για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017- 2018 του Δήμου Πατρέων

που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα του εξής ειδικότητες και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΕ Φυσικής Αγωγής 8
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 1
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 1

ΠΕ Φυσικής Αγωγής 1
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 1
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 5

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων(Μαιζώνος και Βότση, ισόγειο) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από που αρχίζει από την Τετάρτη 6/12/2017 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημερίδες και λήγει την Παρασκευή 15/12/2017.
Πληροφορίες στα τηλ 2610.342270 και 2160. 313404, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων.

Newskamatero

Related Posts

Create AccountLog In Your Account